Natalia Crnogorac ...

 

  • rođena  21. 11. 1997.g. u Sisku
  • registrirana za Klub 31. 07. 2018. g.
  • studentica Ekonomskog fakulteta u Osijeku
  • kuglanjem se počela baviti u KK "Siscia" iz Siska
  • prva registracija 22. 10. 2015.